Välkommen till vår gemensamma mötesplats i Almedalen 2020! Kreativa samtal och praktiskt arbete för att bidra till konkret och kollektiv nytta på svenska arbetsplatser.  Alltså; mycket snack och mycket verkstad!

Väl mött hälsar AFA Försäkring, AMF, Alecta, Prevent, Suntarbetsliv, Svensk Judo och WorldSkills Sweden. 

 #almedalsverkstan

Det händer i verkstan 29 juni-1 juli

Utöver ett fullspäckat seminarieprogram händer det mycket annat i vår verkstad. Kom gärna in på en kaffe under valnötsträdet, använd vårt wifi, och få handfasta tips från våra medaktörer.

    Kontakt: info@almedalsverkstan.se

    Vi jobbar med att få klart seminarieprogrammet för 2020 och publicerar vartefter vi har färdiga programpunkter. 

    Seminarieprogram - programläggning pågår

    Talare och paneldeltagare presenteras inom kort