Stort tack till alla som besökte vår gemensamma mötesplats i Almedalen 2019! Vi bjöd in till kreativa samtal och praktiskt arbete för att bidra till konkret och kollektiv nytta på svenska arbetsplatser.  Alltså; mycket snack och mycket verkstad!

Väl mött 2020 hälsar AFA Försäkring, AMF, Alecta, Prevent, Suntarbetsliv, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Svensk Judo, Gilla jobbet och Worldskills Yrkeslandslaget. 

 #almedalsverkstan

Det händer i verkstan 1-4 juli

Utöver ett fullspäckat seminarieprogram händer det mycket annat i vår verkstad. Kom gärna in på en kaffe under valnötsträdet, använd vårt wifi, fallträna med Svenska Judoförbundet, prova på att skapa fina kreationer i plåt tillsammans med plåtslagare från yrkeslandslaget, WorldSkills Sweden, eller få handfasta tips från våra medaktörer.

 • Prova på fallteknik 1-4 juli kl. 09-11
 • Prova på plåtslagaryrket 2, 3 juli kl. 13-17
 • Prova på arbetsmiljöverktyg, få handfasta, konkreta tips från Prevent och Suntarbetsliv 1-4 juli
 • Träffa försäkringsspecialister från AFA Försäkring måndag till onsdag kl 14-15:30

Kontakt: afaseminarier@afaforsakring.se

Hela seminarieprogrammet hittar du längre ner på sidan.

Seminarieprogram 1-4 juli


Framtidens föränderliga arbetsliv: Hållbarhet i det digitala arbetslivet

Arrangörer: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, AFA Försäkring

Digitalisering och andra förändringstrender skapar möjligheter och utmaningar i framtidens arbetsliv. Vad behöver vi veta om dessa trender för att skapa god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen?

Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att till januari 2020 ta fram kunskapssammanställningar om framtidens arbetsmiljö. I seminariet diskuteras gränslöshetens vara eller icke vara och hur vi kan skapa hållbarhet i det digitala arbetslivet. #almedalsverkstan

Medverkande: 
Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet
Nader Ahmadi, Generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Kristina Palm
, Docent i industriell arbetsvetenskap vid KTH, KI och Karlstads Universitet
Susanna Stymne Airey
, Chef Förebygga, AFA Försäkring
Ellinor Persson
, Moderator

Läs mer...

45min

Framtidens föränderliga arbetsliv: Trender i arbetsmiljön – hur, vad och varför?

Digitalisering och andra förändringstrender skapar möjligheter och utmaningar i framtidens arbetsliv. Vad behöver vi veta om dessa trender för att skapa god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen?

Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att till januari 2020 ta fram kunskapssammanställningar om framtidens arbetsmiljö. Vi spanar in arbetsmiljötrenderna och diskuterar hur de uppkommit, på vilket sätt de ter sig och vad de kan få för konsekvenser i vårt svenska samhälle. #almedalsverkstan

Medverkande: 
Nader Ahmadi
, Generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Jörgen Eklund
, Professor emeritus, KTH
Susanna Stymne Airey
, Chef Förebygga, AFA Försäkring
Ellinor Persson
, Moderator

  Läs mer...

  45min

  Framtidens föränderliga arbetsliv: Hur skapas en hög förändringskompetens i organisationer?

  Arrangörer: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, AFA Försäkring

  Digitalisering och andra förändringstrender skapar möjligheter och utmaningar i framtidens arbetsliv. Vad behöver vi veta om dessa trender för att skapa god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen? Regeringen har gett Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att ta fram kunskapssammanställningar om framtidens arbetsmiljö.

  Vi får kunskap om vilka faktorer som är viktiga för att skapa en hög förändringskompetens på arbetsplatser. Var finns kompetensen och används den? Seminariet avslutas med ett panelsamtal med centrala aktörer inom arbetsmiljöområdet som diskuterar samverkan och vad som krävs för att rusta Sverige för framtidens föränderliga arbetsliv. #almedalsverkstan

  Medverkande:
  Henrik Kock
  , Professor emeritus, Linköpings universitet
  Erna Zelmin-Ekenhem
  , Generaldirektör, Arbetsmiljöverket
  Nader Ahmadi
  , Generaldirektör, Myndigheten för arbetsmiljökunskap
  Peter Allebeck
  , Huvudsekreterare, Forte
  Susanna Stymne Airey, Chef Förebygga, AFA Försäkring
  Ellinor Persson,
  Moderator

  Läs mer...

  50min

  Dags för mer verkstad! Hur skapar vi en smidigare sjukskrivningsprocess?

  Arrangör: AFA Försäkring

  Den sjukskrivnes väg tillbaka i arbetslivet kan vara både oklar och lång. Hur ser dagens samverkansmodell för sjukskrivningsprocess ut? Vad får den för konsekvenser för individen? Är regelverket ändamålsenligt för att stödja individens återgång i arbete? Och vad görs i praktiken på golvet?

  Seminariet utgår från den statliga utredningen ”En välfungerande sjukskrivningsprocess” som ger inblick i utvecklingsområden mellan samverkande aktörer inom sjukskrivningsprocessen. Individers återgång till hälsa och arbete kan främjas genom dialog och smidigare processer. Vi samtalar även om vad som konkret kan göras på arbetsplatserna genom strategiskt arbetsmiljöarbete som ger viktiga nycklar för hur individer kan återfå hälsa och återgå i arbete.

  Medverkande:
  Mandus Frykman
  , Nationell samordnare för statliga utredningen ”en välfungerande sjukskrivningsprocess”, Regeringen
  Eva Vingård
  , Professor emerita, Uppsala universitet
  Mikal Björkström
  , Leg psykolog och organisationskonsult
  Elisabeth Wisén
  , Moderator, Chef Skadereglering, AFA Försäkring

  Läs mer...

  60min

  Mer än tak över huvudet - Så kan fastighetsbranschen ta socialt ansvar

  Arrangörer: AFA Fastigheter, Stockholms Stadsmission, AFA Försäkring 

  Varför tar det så lång tid att hjälpa en människa som lever i hemlöshet? Hur är det att bo i en egen bostad efter många år i hemlöshet? Vi följer en hemlös väg till eget boende genom Stockholms Stadsmission och visar hur engagerade företagare och andra givare bidrar till praktisk nytta.

  Under samtalet kommer vi även att berätta om hur samarbete kan utformas för att tackla hemlöshet. I seminariet bryter vi ner orsaker och konsekvenser till hemlöshet samt tittar på boendeformer och olika modeller för stöd. Efter seminariet bjuds åhörarna in till vernissage i trädgården med tavlor målade av kvinnor som lever i hemlöshet. Alkoholfri dryck och tilltugg serveras. #almedalsverkstan

  Medverkande:
  Pernilla Parding
  , Verksamhetsområdeschef, Stockholms Stadsmission
  Linda Nyqvist
  , Ansvarig företagssamarbeten, Stockholms Stadsmission
  Per Orrestig
  , Chef Affärsområde Kontor och Bostad, AFA Fastigheter

  Läs mer...

  60min

  Stadsmissionens vernissage

  Vernissage i trädgården med tavlor målade av kvinnor från Klaragården, en dagverksamhet för kvinnor som lever i hemlöshet i Stockholm.  Ingen anmälan behövs. 

  150min


  AI i hjärtat av Sveriges trygghetssystem och den fortsatta teknikutvecklingen

  Arrangör: AFA Försäkring 

  Miljontals använder myndighetens IT-tjänster och dess funktion är bärande för den svenska socialförsäkringen. I jakten på en friktionsfri användarupplevelse är satsningen på den senaste tekniken stor. Vilka lärdomar från resan kan andra organisationer ta med sig? Vad är nästa utvecklingssteg?

  I dagens seminarium tittar vi under huven på myndighetens IT-maskineri. Med en av landets största IT-avdelningar finns en uppsjö av värdefulla erfarenheter som möjliggjort myndighetens teknikresa. Under eftermiddagen lyfter vi några guldkorn och berättar hur en analog verksamhet med stort samhällsansvar utvecklats till att integrera innovativa lösningar inom automatisering och AI. #almedalsverkstan


  Medverkande:
  Stefan Olowsson
  , It-direktör, Försäkringskassan
  Elisabeth Wisén
  , Chef Skadereglering, AFA Försäkring
  Karin Olsson
  , moderator, AFA Försäkring

  Läs mer...

  60min

  Vem gillar egentligen den svenska modellen?

  Arrangörer: AFA Försäkring, AMF, Alecta

  Den svenska modellen bygger på att villkor och förmåner på arbetsmarknaden förhandlas fram av arbetsmarknadens parter, utan att staten lägger sig i. Förvisso framgångsrikt, men är det demokratiskt? Vem företräder alla som står utanför arbetsmarknaden eller är på en arbetsplats utan kollektivavtal?

  I över 100 år har kollektivavtalen bidragit till trygghet i många av livets skeden. De skyddar vid olyckor, ger ersättning vid sjukdom, täcker upp vid föräldraledighet och stärker ekonomin rejält efter pensionen. Men få känner till hur bra villkoren är. Går det att uppskatta något som man har dålig koll på? Tas förmånerna numera för givna av oss som ärvde dem? Ett seminarium med paneldiskussion som tar sig an hjärtat i den svenska välfärdsstaten – den svenska modellen. Vi lyfter blicken från paragrafer och procent till vad som behöver göras för att rusta Sverige för framtiden. Funkar dagens modell verkligen på framtidens arbetsmarknad? Krävs det större flexibilitet för att attrahera de unga och locka företagare att stanna i Sverige? Behövs det mer eller mindre statlig inblandning? Och framförallt: Har svensken slutat bry sig om den svenska modellen? #almedalsverkstan

  Medverkande: 

  Daniel Suhonen (S), initiativtagare till Reformisterna
  Berit Müllerström, Andre vice Ordförande, LO
  Carina Lindfelt
  , avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv
  Martin Linder
  , ordförande, Unionen och PTK
  Nima Sanandaji
  , författare och samhällsanalytiker
  Michel Normark, chef partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring
  Camilla Larsson
  , chef försäkring, AMF
  Staffan Ström
  , pensionsekonom, Alecta
  Ulrica Schenström
  , moderator

  Läs mer...

  60min


  Hårda fakta och mjuka fall: så förebygger vi Sveriges vanligaste arbetsskada

  Arrangörer: AFA Försäkring, Svenska Judoförbundet

  Att falla är den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolyckor: varje år skadas tusentals personer på sin arbetsplats på grund av fall. Olyckorna leder till personligt lidande och höga samhällskostnader. Hur kan vi undvika skador genom att falla rätt?

  På dagens seminarium får du ta del av färsk statistik, vetenskaplig kunskap om fall och praktiska övningar. Direkt efter seminariet kan du prova på fallträning tillsammans med Svenska Judoförbundet. #almedalsverkstan

  Medverkande:
  Michail Tonkonogi, Professor medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna
  Karin Strömqvist Bååthe, Verksamhetsutvecklare och Projektledare, Svenska Judoförbundet och Judo4Balance
  Anna Weigelt
  , Chef analysavdelningen, AFA Försäkring
  Frida Winnerstig
  , projektledare Fallkompetens, AFA Försäkring
  Ellinor Persson
  , Moderator

  Läs mer...

  45min

  Från risk till frisk i arbetslivet: Sjuk statistik och friskfaktorer

  Arrangörer: AFA Försäkring

  Flera hundra tusen nya sjukfall startas årligen. Många riskfaktorer för sjukskrivning är sedan länge kända, men vad är det som håller oss friska och vad minimerar sjukfrånvaron?

  På seminariet får du ta del av forskningsbaserade faktorer som bidrar till friska och välfungerande organisationer. De tillkommer inte av en slump utan genom målmedvetet och långsiktigt arbete. Organisationer och företag med friska medarbetare är också lönsamma med en högkvalitativ produktion. Seminariet inleds med statistik om långvarig sjukfrånvaro. #almedalsverkstan

  Medverkande:
  Eva Vingård, Professor emerita, Uppsala universitet
  Anna Weigelt, Chef analysavdelningen, AFA Försäkring
  Ellinor Persson, Moderator

  Läs mer...

  45min

  Från risk till frisk i arbetslivet: Konkreta tips för ditt hälsofrämjande ledarskap

  Arrangörer: AFA Försäkring, Prevent

  Att i sitt ledarskap fokusera på att stärka styrkor och det positiva istället för problem kallas för ett hälsofrämjande ledarskap. Det är ett effektivt sätt att nå uppsatta mål. Men hur kan du som ledare hjälpa din arbetsgrupp att nå nya höjder när du har fullt upp med den dagliga verksamheten?

  Seminariet ger handfasta tips på hur du kan komma igång med eller ta ytterligare steg i att utveckla ditt hälsofrämjande ledarskap. Dessutom berättar Arbetsmarknadens parter om varför de satsar på Prevents verktyg för hälsofrämjande ledarskap. #almedalsverkstan

  Medverkande:
  Lisa Markström
  , Projektledare, Prevent
  Carina Lindfelt
  , Avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv
  Daniel Gullstrand
  , Arbetsmiljöexpert, PTK
  Ellinor Persson, Moderator

  Läs mer...

  45min

  Från risk till frisk i arbetslivet: Förutsättningar för att chefer ska kunna göra ett bra jobb

  Arrangörer: AFA Försäkring, Suntarbetsliv

  Hur kan cheferna i verksamheten hantera förändringar utan att den egna och de anställdas hälsa blir lidande? Och inte heller verksamhetens effektivitet, kvalitet eller kostnadsramar? Alltså; vilka organisatoriska förutsättningar har cheferna i offentlig verksamhet att göra ett bra jobb?

  Seminariet handlar om hur man skapar robusta organisationer i den offentliga sektorn där chefer stannar, mår bra och kan göra sitt jobb. Du får en inblick i hur forskningen omvandlats till praktik och hur förändringsresan kan se ut. På seminariet medverkar också representanter från verksamheter som arbetar med att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar samt arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn. #almedalsverkstan

  Medverkande:
  Annika Härenstam
  , professor emerita, Göteborgs universitet
  Malin Ljungzell
  , projektledare Chefoskopet, Suntarbetsliv
  Malin Fajersson, personalchef, Burlövs kommun 
  Lars Wästberg, socialchef, Burlövs kommun
  Martin Persson, förvaltningschef, Lomma kommun
  Jonas Karlsson, chef- och ledarskapsfrågor, Vision
  Mats Stenberg, utredare, SKL
  Ellinor Persson, moderator

  Läs mer...

  45min

  Från risk till frisk i arbetslivet: Toppa frisknärvaron i välfärdssektorn med resursteam

  Arrangörer: AFA Försäkring, Suntarbetsliv

  Välfärden behöver 50 000 nya medarbetare per år för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Friska och attraktiva arbetsplatser är bättre rustade att möta den utmaningen. Går det att utveckla friska arbetsplatser inom sjukvård, barn- eller äldreomsorg som har låg och stabil sjukfrånvaro?

  Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. Dessa är utgångspunkten i det stöd som erbjuds kommuner och regioner i form av resursteam. Vid seminariet får du höra om hur forskningen omvandlats till praktik och vilka erfarenheter resursteamet fått från sitt arbete i olika verksamheter över landet. På seminariet medverkar också representant från en verksamhet som samarbetar med resursteam samt arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn. Efter seminariet är du välkommen på alkoholfritt eftersnack med tilltugg. #almedalsverkstan

  Medverkande:
  Ann-Sofie Karlsson
  , chef Suntarbetslivs resursteam, Suntarbetsliv
  Pernilla Henriksson
  , äldreomsorgsdirektör, Umeå kommun
  Mats Stenberg
  , utredare, SKL
  Heike Erkers
  , förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR
  Eva Vingård
  , Professor emerita, Uppsala universitet
  Ellinor Persson
  , moderator

  Läs mer...

  45min

  Från risk till frisk - Eftersnack

  Seminarieeftermiddagen "Från risk till frisk" avrundas med ett alkoholfritt eftersnack med tilltugg. Välkommen!

  100min

  Några talare och paneldeltagare

  Eva Vingård
  Professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet

  Läs mer

  Stefan Olowsson
  IT-direktör, Försäkringskassan

  Läs mer

  Kristina Palm
  Universitetslektor, Kungliga tekniska högskolan

  Läs mer

  Michail Tonkonogi
  Professor i idrottsfysiologi, medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna

  Läs mer

  Annika Härenstam
  Professor emerita i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, verksam vid Stockholms universitet

  Läs mer

  Mandus Frykman
  Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

  Läs mer